Mise, cíle, popis činnosti

HYDROSYSTEM project a.s. se specializuje na inženýring a kompletní dodávky hydraulických systémů pro čerpaní kapalin a suspenzí. Bezprostřední propojení výzkumu, inženýringu, realizace a využívání informačních technologií umožňuje neustále inovovat naše produkty. Firma má široké materiální vybavení pro vývojové a výzkumné aktivity. Disponuje hydraulickými zkušebnami, bohatým přístrojovým vybavením, HW i SW pro výpočty, simulace a projektování pomocí CAD, včetně SW pro řízení technologických procesů .
Strategie společnosti využívá vědecko-technického potenciálu zaměstanců firmy a vlastního know-how v oblasti hydraulických čerpacích systémů, což přináší zásadní konkurenční výhodu.
Své zakázky realizuje HYDROSYSTEM project a.s. nejen na území České Republiky, ale i na zahraničních teritoriích, jako např. na Slovensku, Ukrajině, v Rusku, Polsku a Německu.