Misja, cele, opis działalności

HYDROSYSTEM project a.s. specjalizuje się w inżynierii i kompletnych dostawach systemów hydraulicznych do pompowania cieczy i zawiesin. Bezpośrednie połączenie badań, inżynierii, realizacji i wykorzystywania technologii informacyjnych umożliwia nieustanne innowowanie naszych produktów. Firma ma bogate wyposażenie materialne do czynności rozwojowych i badawczych. Dysponuje hydraulicznymi stanowiskami badawczymi, bogatym wyposażeniem w przyrządy, HW i SW do obliczeń, symulacji i projektowania za pomocą CAD, łącznie z oprogramowaniem do sterowania procesami technologicznymi.
Strategia spółki wykorzystuje naukowo-techniczny potencjał pracowników firmy i własne know-how w zakresie hydraulicznych systemów pompowniczych, co przynosi zasadniczy wzrost konkurencyjności.
Swoje zlecenia HYDROSYSTEM project a.s. realizuje nie tylko na terenie Republiki Czeskiej, ale również na zagranicznych rynkach, np. Słowacji, Ukrainy, Rosji, Polski i Niemiec.