Historia

  • Spółka powstała w 1991 roku pod nazwą Hydrosystem Olomouc, spol. s r.o.. Spółka została założona przez pracowników zakładów badawczych, dostawczych i produkcyjnych byłego koncernu Sigma.
  • W 1996 roku doszło do zmiany osobowości prawnej – powstała spółka HYDROSYSTEM group, a. s., Olomouc. Stała się większościowym właścicielem spółki Výzkumný ústav čerpadel a. s. (Instytut badawczy pomp) w Ołomuńcu..
  • W listopadzie 2002 została ukończona fuzja wszystkich spółek w grupie. Następcą, który przejął wszelkie prawa i zobowiązania połączonych firm, stała się spółka HYDROSYSTEM project a. s. z siedzibą w Ołomuńcu.
  • Od 1.10.2014 dołączył do firmy strategiczny partner SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o., którego udział własnościowy wynosi 100%.