Istorijat

  • Kompanija je osnovana 1991. pod nazivom Hydrosystém Olomouc, spol. s r. o. sa radnicima istraživačkog, dobavljačkog i proizvodnog zavoda prvobitnog koncerna Sigma.
  • 1996. godine došlo je do promene pravnog subjekta- nastao  je HYDROSYSTEM group, a. s., Olomouc. Ova kompanije je postala većinski vlasnik Istraživačkog  instituta za pumpe a. s. u  Olomoucu.
  • U novembru 2002. završeno je spajanje svih kompanije u grupu. Firma naslednik, koja je preuzela sva prava i obaveze firmi koje se spajaju, postala je HYDROSYSTEM project a. s. sa sedištem u Olomoucu.
  • Dana, 01.10.2014. ušao je u društvo strategijski partner SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o., čiji je vlasnički udeo 100%.