Informace o probíhajících projektech

V současné době pracuje společnost HYDROSYSTEM project a.s. na projektech pro

Projekt OP PIK

Projekt OP PIK APLIKACE.PDF

Veolia Energie ČR, a.s. Recirkulační čerpadla odpadních vod

Recirkulační čerpadla odpadních vod a
zahájení: 2016/06
ukončení: 2016/11

ŽĎAS a.s.

Zařízení pro ostřik okují
zahájení : 2015/03
ukončení : 2015/10

ČEZ - Elektrárna Poříčí

Výměna čerpadla hydrosměsi ABEL
zahájení : 2015/09
ukončení : 2015/10

OAO OEMK, Ruská Federace

Ostřik okují 30MPa
zahájení: 2014/06
ukončení: 2015/10

Elektrárna DEVA - Mintia, Rumunsko

Dodávka zařízení pro odpopelnění kotlů elektrárny a dopravu husté směsi popílku s vodou na složiště
zahájení: 2012
předpokládané ukončení: 2016