Mobilní tlakovací zařízení TZ – 25 MPa

Investor: ŠKODA Jaderné strojírenství, s.r.o., Plzeň, Česká republika

Účel: Mobilní tlakovací zařízení TZ-25 MPa je určeno pro provádění vodních tlakových zkoušek těsnicích spojů pouzder pohonů a nátrubků víka reaktoru.

Termín realizace: 8/1995 až 12/2004

Zákazníci:
JE Chmelnickaja, Ukrajina
JE Južnoukrajinskaja, Ukrajina
JE Rovenska, Ukrajina
JE Temelín, Česká republika
JE Zaporožskaja, Ukrajina
JE Chmelnickaja 2, Ukrajina

Popis:
Zkouška těsnicího spoje se provádí podle interního předpisu pro jaderné elektrárny a spočívá v lineárním nárůstu tlaku s rychlostí 1MPa/min. na tlak zkoušky pevnosti, prodlevě na tlaku zkoušky pevnosti
po dobu 10 min., lineárního poklesu tlaku na tlak zkoušky těsnosti s rychlostí 1MPa/min. a zkoušky těsnosti. Řídicí systém umožňuje provádět zkoušky buď v plně automatizovaném režimu (zahrnuje zavodnění zkoušeného objektu, provedení vlastní tlakové zkoušky, odvodnění zkoušeného objektu) nebo
v ručním režimu.

Parametry:
Technická data tlakovacího zařízení TZ-25 MPa

 • Zkušební médium: demineralizovaná voda
 • Maximální provozní tlak zařízení: 25,7 MPa
 • Vyčerpání zkušební kapaliny z hloubky: 6,5 m
 • Objem zkoušeného objektu: 0 až 30 dm³
 • Přesnost řízení tlaku v průběhu celé zkoušky: v pásmu (0 až 1,18) MPa
 • Lineární rychlost nárůstu a poklesu tlaku: 1 MPa/min.

Programové vybavení

 • Řídicí program tlakových zkoušek
 • Vizualizační program
 • Měřicí a archivační program průběhu tlaku
 • Diagnostický program
 • Kalibrační program měřicího systému tlaku

<< zpět