Přehled vyřešených výzkumných projektů

ZákazníkAkceRok realizace
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČRHydromechanické míchání směsí a suspenzí2013
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Optimalizace hydraulických systémů v procesu válcování 2009
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Výzkum prvků vysokotlaké vodní hydrauliky 2007
Grantová agentura České republiky Dynamika čerpacího systému pro dopravu suspenzí 2005
Evropská unie
(spoluřešitel)
Pracovní sdružení univerzit a výzkumných pracovišť - cílem je formulovat zadání pro výzkumný projekt podporovaný v rámci EU
v oblasti hydrodynamiky
2002
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Progresivní technologie hydraulické dopravy zrnitých materiálů 2004
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Dynamické modely hydraulických systémů
s odstředivými čerpadly
2002
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Aplikace pulzního paprsku pro čištění povrchu materiálu 2002
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Zavedení nové metody měření – zavedení mobilní kalibrace 2001
Grantová agentura České republiky Parametrický model čerpadla 2001
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Inovace zdroje tlakové vody pro odstraňování okují z hutních polotovarů 2000
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Technologie ekologické likvidace pevných odpadů z tepelných elektráren a výroben tepla 1999
Grantová agentura České republiky Hysterezní model čerpadla 1998
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Výzkum a vývoj metod identifikace dynamických vlastností hydrodynamických strojů v reálných provozních podmínkách 1999
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Čerpací systém pro dopravu hustých hydrosměsí1996