Generální oprava tlakovacího lisu 100 MPa Schloemann

Investor: NOVÁ HUŤ Ostrava, a.s., Závod 15 – rourovna, Česká republika

Účel: Generální rekonstrukce olejové hydrauliky s cílem zajistit provádění zkoušek podle předpisů norem API až do tlaků 100 MPa.

Termín realizace: 3/1995

 


Popis:
Lis Schloemann je určen pro provádění tlakových zkoušek celého výrobního sortimentu trubek na pevnost a těsnost. Po modernizaci splňuje podmínky zkoušek uvedené v normách API.

Dodávkou nového systému olejové hydrauliky lisu a linky na dopravu trubek bylo dosaženo vyšší provozní spolehlivosti a došlo k podstatnému snížení nákladů na provoz a údržbu.

Součástí modernizace byla dodávka řídicího systému lisu. Řídicí systém umožňuje provoz v ručním nebo v automatickém režimu. Pracoviště obsluhy bylo doplněno řídicím počítačem v technologické verzi, na kterém byl instalován vizualizační a diagnostický program, který umožňuje obsluze lisu v reálném čase sledovat průběh tlakové zkoušky trubky a zjišťovat stav jednotlivých systémů lisu.

Instalovaný archivační program zajišťuje automatickou archivaci průběhu tlakové zkoušky každé trubky jak v číselné, tak v grafické podobě. Záznamy lze třídit dle požadovaných parametrů. Pro potřeby výrobce lze tyto informace ihned vytisknout, případně předat zákazníkovi v požadované podobě.

Rozsah dodávky:

 • systém olejové a vodní hydrauliky
 • systém elektro, řízením a software

Parametry lisu Schloemann:
STROJNÍ ČÁST

 • Maximální zkušební tlak: 100 MPa
 • Maximální zkušební síla: 5000 kN
 • Průměry zkoušených trubek: 4" až 20"
 • Délky zkoušených trubek: 4 až 16 m
 • Zkušební médium: filtrovaná voda

HYDRAULICKÁ ČÁST

 • Pracovní tlak oleje: 32 / 16 MPa
 • Dodávané množství: 340 / 75 l/min
 • Maximální příkon: 167 kW

ŘÍDICÍ SYSTÉM

 • Systém řízení: automaticky / ručně
 • Vyvinutý zákaznický software
  • řídicí program
  • vizualizační program
  • diagnostický program
  • archivační program

<< zpět