Integrovaný systém řízení

Pro další zkvalitnění poskytovaných služeb a neustálé zvyšování spokojenosti zákazníka HYDROSYSTEM project a.s. vybudoval, zavedl a udržuje funkční integrovaný systém řízení IMS zahrnující systém řízení kvality QMS (v souladu s ČSN EN ISO 9001:2016), systém environmentálního řízení EMS (v souladu s ČSN EN ISO 14001:2016) a systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci BOZP (v souladu s ČSN ISO 45001:2018).

Integrovaný systém řízení platí pro všechny úseky dle platného organizačního schématu a je vymezen pro následující oblasti:

  • Výzkum, výroba, montáž, opravy v oblasti čerpacích systémů a zařízení s nimi souvisejících, poskytování software.
  • Projektování, výroba, montáž, opravy, údržba a revize v oblasti elektrických strojů a zařízení, poskytování software.
  • Experimentální činnost a měření v oblasti hydrauliky, pevnosti, dynamiky a akustiky.
  • Projektová činnost v investiční výstavbě.

Maximální pozornost je věnována způsobu plánování a řízení projektů. Interní zavedení a komplexní využívání metody projektového řízení přináší výhody i našim zákazníkům. Cílem implementace této metody je zefektivnění práce, úspora kapacit a především přehledné sledování, řízení a koordinace projektů tak, abychom mohli vyjít vstříc potřebám svých zákazníků a pružně reagovat na jejich požadavky.