Statutární orgány a vedení společnosti

Představenstvo

Ing. Peter Budinský - předseda
Vladimír Koutský - člen
Pavel Majer - člen

Dozorčí rada

Ing. Milan Šimonovský - předseda
Ing. Pavel Tichý - člen
Ing. Rostislav Zapletal - člen