Energetika - elektrárny a teplárny

INŽENÝRSKÉ A DODAVATELSKÉ SLUŽBY

  • přípravy investic (studie proveditelnosti, studie ekonomické návratnosti, úvodní projekty)
  • komplexní realizace - dodávky „na klíč“ (část stavební, strojní, elektro, MaR a ASŘ včetně řídicího a vizualizačního SW)

HYDRAULICKÁ DOPRAVA

  • odpopelnění uhelných elektráren a tepláren
  • technicko ekonomické studie
  • modernizace stávajících technologií z pohledu úspory energie a ostatních provozních
    nákladů (úspora elektrické energie, omezení množství spotřebovávané vody, snížení
    nákladů na ekologické poplatky za ukládání odpadů na složiště)

    

Dodávky technologických zařízení pro

  • přípravy směsí produktů spalování
  • hydraulickou dopravu popelovin na složiště ve formě husté i řídké směsi
  • uložení zahuštěné směsi na složiště

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

kompletní dodávky a rekonstrukce chladicích a filtračních okruhů

  • čerpání – běžné okruhy
  • čerpání provozní – kondenzátní, napájecí a chladicí čerpada
  • filtrace
  • chlazení (uzavřené tepelné výměníky, chladicí věže)
  • dávkování chemie
  • ekologická likvidace odpadních vod

    

REFERENCE