HYDRAULICKÁ DOPRAVA

Čerpání abrazivních směsí, vysoce viskózních kapalin, kalů a produktů fluidního spalování

Hydraulická doprava je moderním a ekonomicky výhodným prostředkem pro:

  • čerpání rmutů (např. čerpací agregát pro podávání směsi bauxitu v roztoku louhu sodného do technologie vysokotlakého vyluhování Al2O3)
  • čerpání rudných koncentrátů (Cu koncentráty, kimberlitové rudy, atd.
  • dopravu VEP (vedlejších energetických produktů) spalování tepelných elektráren a tepláren, včetně škváry, popelovin a produktů odsíření.
  • čerpání uhlí a okují
  • dopravu vysoce viskózních kapalin.

Dodávaná zařízení dosahují následujících parametrů:

  • pracovní tlak až 25 MPa
  • dopravní vzdálenosti od desítek metrů až po kilometry
  • čerpaná množství - jednotky až stovky m³/hod
  • velikost zrn pevné složky až 50 mm
  • čerpání hydrosměsí řídkých, hustých až pastovitých
  • čerpání málo i vysoce abrazivních hydrosměsí

Zákazníkovi nabízíme:

  • projekci a dodávku čerpacích systémů formou dodávky na klíč
  • rekonstrukci a modernizaci stávajících zařízení
  • poradenství, projekční studie, optimalizační studie (z hlediska spotřeby energie, opotřebení, změny parametrů čerpaného média),
  • analýzu poruchových stavů (např. tlumení tlakových rázů a pulzací na stávajících zařízeních, úpravu dvoupístých kalových čerpadel na bezrázový provoz, atd.
  • vývojovou podporu při zavádění nových nebo složitých technologií: HYDROSYSTEM project a.s. má k dispozici poloprovozní laboratoř, ve které jsou vybudovány zkušební okruhy pro čerpání směsí, a spolupracuje s vědeckými ústavy a vysokými školami.

REFERENCE