Vysokotlaké ostřiky okují

Efektivní a komplexní řešení ostřiků okují

 • Návrh parametrů pro zadané typy ocelí a válcovací programy
 • Aplikace skokové, bezrázové a bezetrátové změny průtoku plunžrových čerpadel
 • Automatický provoz v návaznosti na systém řízení válcovací tratě
 • Minimální spotřeba vody a energie
 • Garance kvality povrchu vývalků dle EN 10 163

Realizace nových ostřiků okují

 • Návrh parametrů ostřiku
 • Hydraulický návrh
 • Hydraulické a pevnostní výpočty
 • Projekt části strojní, elektro a SKŘ
 • Tvorba řídicího a vizualičního software
 • Dodávky zařízení části strojní, elektro a SKŘ
 • Montáž zařízení
 • Oživení a uvedení do provozu
 • Zaškolení obsluhy
 • Záruční a pozáruční servis

Modernizace ostřiků okují

 • Vstupní měření stávajícího stavu u zákazníka
 • Analýza současného stavu
 • Návrh variant řešení
 • Pro vybranou variantu dále postup jako u nového ostřiku

REFERENCE