Vysokotlaké čerpací stanice na ropu

Dotěžování ropného ložiska

Zlepšení výtěžnosti ropného ložiska v závěru jeho životnosti lze pomoci hlubinným zatláčením vody do okolí ropného ložiska, a to ve vhodně vybraných místech. Výsledkem hlubinného zatláčení vody je nárůst tlaku v naftovém ložisku a zlepšení těžby surové ropy.

Zatláčení ložiskových vod

Vytěžená surová ropa obsahuje, mimo jiné, zvyšující se podíl ložiskové vody. Tato voda má škodlivé ekologické vlastnosti a není ji možno využít pro další zpracování na povrchu. Proto musí být vrácena v blízkosti ropného ložiska zpět do podzemí.

Deparafinace vysokotlakým ostřikem

Při úpravě surové ropy dochází k vylučování tuhých parafínů na technologickém zařízení. Tyto parafíny je nutno denně odstraňovat. Odstraňování je realizováno ostřikem vysokotlakou vodou.

REFERENCE